Sztöchiometria – Középszintű érettségi feladatok

Vissza a sztöchiometria témakörre!

 

3/k-1 (2004. május, 6. feladat)

Egy-egy kémcsőbe néhány grammnyi kalcium-karbidot, illetve kalcium-karbonátot teszünk. A kalcium-karbidra vizet, a kalcium-karbonátra sósavat öntünk.

Ar(Ca) = 40,0 Ar(O) = 16,0 Ar(H) = 1,0 Ar(Cl) = 35,5

a) Mi a két vegyület képlete?
b) Milyen gázok szabadulnak fel a két kísérletben?
c) Írja fel mindkét gázfejlődéssel járó folyamat reakcióegyenletét!
d) Mi történne, ha égő gyújtópálcával közelítenénk a fejlődő gázokhoz?
e) Számítsa ki a két reakcióban képződő nem gázhalmazállapotú termékek tömegét, ha 1-1 mol kalcium-karbidból, illetve kalcium-karbonátból indulunk ki

 

3/k-2 (2004. május, 7. feladat)

Egy propán-bután gázelegy tömege 109,0 g, propántartalma 20,18 tömegszázalék.

Ar(C) = 12,0 Ar(O) = 16,0 Ar(H) = 1,0

a) Számítsa ki az elegy anyagmennyiségét és térfogatszázalékos összetételét!Ű
b) Írja fel a gázelegy tökéletes égésével kapcsolatos folyamatok rendezett reakcióegyenleteit!
c) Mekkora tömegű szén-dioxid, illetve víz keletkezik a gázelegy tökéletes elégetésével?

 

3/k-3 (2005. május, 6. feladat)

Az erőművekből távozó füst kén-dioxidot és kén-trioxidot is tartalmaz. A légszennyezés elkerülése érdekében ezeket a gázokat kalcium-oxid segítségével kötik meg a következő reakciókban:

CaO + SO2 = CaSO3
CaO + SO3 = CaSO4

Ar(O) = 16,0; Ar(Ca) = 40,0

a) Ha a távozó füstgáz 18,0 térfogat%-ban kén-dioxidot és 2,00 térfogat%-ban kén-trioxidot tartalmaz, akkor 1,00 m3 25,0 °C-os, standard nyomású füstgáz tisztításához hány g kalcium-oxidra van szükség?
b) Mekkora tömegű, 90 tömeg%-os tisztaságú mészkőből nyerhető a tisztításhoz szükséges kalcium-oxid? Írja fel az előállítás egyenletét is

 

3/k-4 (2005. május, 8. feladat)

100 cm3 desztillált vízben elnyeletünk 19,6 dm3 standard nyomású, 25 °C-os hidrogén-kloridgázt. A keletkező oldat sűrűségét 1,12 g/cm3-nek mértük.

Ar(H) = 1,00; Ar(Na) = 23,0; Ar(Cl) = 35,5

a) Számítsa ki a keletkezett sósav tömeg%-os hidrogén-klorid-tartalmát!
b) Számítsa ki a keletkezett sósav térfogatát!
c) Számítsa ki a keletkezett sósav anyegmennyiség-koncentrációját!
d) Legalább mekkora tömegű konyhasóból kellett kiindulni, hogy a 19,6 dm3 gázt előállítsuk a következő reakcióegyenlet szerint: 2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl?

 

3/k-5 (2005. október, 5. feladat B)

a) 100 m3 65 tömeg%-os, 1,40 g/cm3 sűrűségű, tömény salétromsavoldat előállításához mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard nyomású ammóniagázból kell kiindulni, ha az összes reakciót teljesnek (100%-osnak) tekintjük?
b) Melyik gázból hány m3 szükséges (ugyanezen a nyomáson és hőmérsékleten) ekkora térfogatú ammónia szintéziséhez, ha tudjuk, hogy a szintézis során 90%-os termelést lehet elérni?

 

3/k-6 (2005. október, 8. feladat)

Két szerves vegyületnek azonos a tömegszázalékos összetétele: 40,0 tömeg% szén, 53,3 tömeg% oxigén és ezen kívül még hidrogén.

a) Milyen képletre következtethetünk ezek alapján?

Az egyik vegyületről azt is tudjuk, hogy gáz-halmazállapotú. 1,00 g-jának térfogata 25 °C-on

és standard nyomáson 817 cm3.

b) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét. Rajzolja fel a szerves anyag konstitúcióját és adja meg a nevét!

A másik vegyületről kiderült, hogy a moláris tömege az előzőnek duplája, vízben oldódik, vizes oldata savas kémhatású.

c) Állapítsa meg a vegyület konstitúcióját és nevét!

 

3/k-7 (2006. február, 8. feladat)

3,00 gramm tömegű, oxigéntartalmú szerves anyag tökéletes égetésekor 2,45 dm3 25°C-os, standard nyomású CO2 gáz és 1,8 gramm vízgőz keletkezett. Más égéstermék nem volt.

a) Hogyan mutatná ki a keletkező CO2-ot és vizet?
b) Az adatok segítségével határozza meg a vegyület tapasztalati képletét?
c) Mi a molekula képlete, ha tudjuk, hogy moláris tömege 90 g/mol? Mi lehet ez a vegyület?

 

3/k-8 (2006. május, 5. feladat B)

50,0 cm3 térfogatú, 1,10 g/cm3 sűrűségű, 20,4 tömegszázalékos sósavba 1,35 g alumíniumot dobunk.

Ar(Al) = 27,0; Ar(Cl) = 35,5; Ar(H) = 1,00

a) Írja fel a lejátszódó kémiai reakció egyenletét!
b) Milyen vegyületeket tartalmaz az oldat a reakció befejeződése után? Számolással igazolja válaszát!
c) Számítsa ki a kapott oldat tömegszázalékos összetételét!

 

3/k-9 (2006. május, 8. feladat)

Az építőiparban a kalcium különböző vegyületeit széles körben használják. A mészhabarcs készítésére jó minőségű oltott mészre van szükség, amit homokkal kevernek és vízzel hígítanak. A felhasznált oltott mész a levegőből szén-dioxidot köt meg és így karbonáttá alakul. A levegő szén-dioxid tartalma 0,03 térfogat%.

a) Írja fel a karbonáttá alakulás reakcióegyenletét!
b) Számítsa ki, hány m³ 25,0 °C-os, standard nyomású szén-dioxid szükséges 74 kg oltott mész átalakulásához!
c) Legalább mekkora térfogatú azonos állapotú levegőben található a szükséges szén-dioxid?
d) Számítsa ki, hány kg víz keletkezik a 74 kg oltott mész átalakulása során?

 

3/k-10 (2007. május, 7. feladat)

A rézötvözetek közül legfontosabbak a változó összetételű bronzok, sárgarezek és a réz-nikkel ötvözetek. A sárgaréz a réz mellett főleg cinket, esetleg kevés ónt, ólmot, mangánt és vasat tartalmazhat. Egy sárgarézből készült dísztárgy pontos összetételét kívánják meghatározni, amely csak a két fő alkotórészt tartalmazza. Vizsgálat céljából 1,635 g mintát lereszelnek belőle, majd feleslegben vett sósav hozzáadásával 122,5 cm3 25 °C-os, standard nyomású gáz keletkezését mérik.

Ar(Zn)= 65,4; Ar(Cu)= 63,5

a) Számítsa ki az ötvözet tömegszázalékos összetételét! Írja fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét!
b) Mekkora térfogatú 0,50 mol/dm3 koncentrációjú sósavat használtak a fenti minta feloldásához? A számításnál vegyük figyelembe, hogy a minta feloldása során 10 % felesleggel dolgoztak!

 

3/k-11 (2007. október, 6. feladat B)

34,1 tömegszázalék propanolt és 65,9 tömegszázalék acetont tartalmazó keverék 88,0 grammját tökéletesen elégetjük.

Ar(H) = 1,0; Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0;

a) Írja fel a két komponens tökéletes égésének egyenletét!
b) Számítsa ki a keverék összetevőinek tömegét és anyagmennyiségét!
c) Mekkora tömegű víz keletkezik az égés során?
d) Mekkora térfogatú, standard nyomású, 25 °C-os szén-dioxid keletkezik az égés során?

 

3/k-12 (2007. október, 7. feladat)

Egy 200 literes hordó „kénezésekor” 10 g elemi ként tartalmazó, úgynevezett „kénlapot” égetnek el. (1 liter = 1 dm3). Ar(S) = 32;

a) Írja fel az égetés egyenletét!

b) A hordók kénezése során a fejlődő gáz baktérium- és gombaölő hatású. A folyamat közben a kéntartalmú gázból híg kénsavoldat keletkezik. Határozza meg a kén oxidációs számát a kéntartalmú gázban és a kénsavban! Állapítsa meg, hogy kémiai szempontból milyen szerepet tölt be a kéntartalmú gáz a baktérium- és gombaölő hatás közben!

c) Mekkora anyagmennyiségű kén-dioxid kerül a hordóba a fenti kénlap elégetésekor?
d) Számítsa ki a kénlap elégetését követően a hordóban levő gáz térfogatszázalékos összetételét 25 ºC-on, standard nyomáson! (Tételezzük fel, hogy a levegő 78,0 % nitrogént, 21,0 % oxigént és 1,00 % szén-dioxidot tartalmaz.)
e) Ha bedugaszoljuk a hordót a kénezés során, változik-e a hordóban a nyomás, miután a benne lévő gáz eredeti hőmérsékletére hűlt vissza? Válaszát indokolja!

 

3/k-13 (2008. május, 7. feladat) (ls. 1/k-6)

Egy háztartási vízkőoldót vizsgálunk, amely 18 tömegszázalékos foszforsavoldatnak tekinthető, sűrűsége pedig 1,09 g/cm3.

Ar(O) = 16,0; Ar(Ca) = 40,0; Ar(P) = 31,0; Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,0

a) Számítsa ki , hány gramm foszforsav található az oldat 500 cm3-ében!
b) Számítsa ki a foszforsav anyagmennyiségét is!
c) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!
d) Mekkora tömegű vízkő távolítható el az 500 cm3 vízkőoldó segítségével? (A vízkövet tekintsük tiszta kalcium-karbonátnak és a veszteségektől tekintsünk el!) Az alábbi reakcióegyenlet alapján számoljon:

2 H3PO4 + CaCO3 = Ca(H2PO4)2 + CO2 + H2O

e) Mekkora térfogatú standard nyomású, 25 ºC-os gáz keletkezik a fenti folyamat során?

 

3/k-14 (2008. október, 6. feladat B)

Adott tömegű kálium-karbonát-oldatot öntöttünk össze azonos tömegű sósavval. A reakciót követően, az összes gáz eltávozása után 294 gramm telített kálium-klorid-oldat maradt vissza

(az oldatban más oldott anyag nem maradt). A kálium-klorid oldhatósága a vizsgált körülmények között: 34 g KCl / 100 g víz.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!
b) Számítsa ki, mekkora tömegű kálium-klorid keletkezett a reakcióban!
c) Számítsa ki, mekkora tömegű gáz fejlődött a reakció során!
d) Határozza meg a kiindulási oldatok tömegszázalékos összetételét!

 

3/k-15 (2008. október, 7. feladat)

A bőr- és textilipar nagy mennyiségben használja (például bőrcserzésre) az egyik telített, nyílt szénláncú monokarbonsavat.

a) A monokarbonsav tömegszázalékos összetétele a következő: 26,1%-a szén, 4,3%-a

hidrogén, 69,6%-a oxigén. Milyen tapasztalati képlet következik ezekből az adatokból?

Mi lehet a molekula képlete és neve?

b) A monokarbonsav 10,0 cm3 térfogatú, 0,125 mol/dm3 koncentrációjú oldatát mekkora térfogatú 12,0-es pH-jú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti?

 

3/k-16 (2009. május, 5. feladat B)

A háztartásban használt egyik fehérítő hatású mosóporadalék 9,80 tömeg% nátriumkarbonátot és 24,2 tömeg% nátrium-perkarbonátot tartalmaz. A kereskedelemben használt nátrium-perkarbonát néven használt vegyület összetétele 2 Na2CO3 · 3 H2O2 képletnek felel meg. Ez fehér, vízben oldható por, amely könnyen nátrium-karbonátra és fehérítő, oxidáló hatású oxigénre bomlik. (A bomlást mangánsók katalizálják.)

Ar(H) = 1,00, Ar(C) = 12,0, Ar(O) = 16,0, Ar(Na) = 23,0

a) Ha egy mosáshoz 130 g port használunk fel, hány dm3 25 °C-os, standard állapotú oxigéngáz keletkezik az alábbi reakcióegyenlet alapján?

2 [2 Na2CO3 · 3 H2O2] = 4 Na2CO3 + 6 H2O + 3 O2

b) Az adalékot folttisztításra is lehet használni. Ekkor 130 g port 1,00 dl (1,00 dl =100 cm3) vízben kell feloldani.

Az oldódást és a H2O2 bomlását követően hány tömeg%-os lesz a keletkezett oldat nátrium-karbonátra nézve? ρ(víz) = 1,00 g/cm3.

 

3/k-17 (2009. május, 8. feladat)

Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének.

a) Mi a kiindulási alkén molekulaképlete?
b) Rajzolja fel két nyílt szénláncú konstitúciós izomer szerkezetét (ha van), és adja meg a szabályos elnevezésüket!
c) Írja fel egy olyan konstitúciós izomer szerkezetét, amelyik másik homológ sor tagja!

Mi a vegyület neve?

 

3/k-18 (2009. október, 4. feladat B)

Egy kazán vízkőmentesítéséhez szükséges savmennyiség megadásához meghatározták a vízkő pontos összetételét. A vizsgálatokból az derült ki, hogy a kalcium-karbonát mellett a minta       13,8 tömeg% vas(III)-oxid szennyeződést is tartalmaz.

a) Számítsa ki, mekkora térfogatú standard nyomású és 25 °C-os gáz képződik 3,48 g minta feloldása közben! Írja fel a számításhoz szükséges reakcióegyenletet!
b) Számítsa ki a reakcióegyenletek alapján, hogy hány cm3 20,0 tömeg%-os, 1,10 g/cm3 sűrűségű sósav szükséges a minta feloldásához, ha figyelembe vesszük, hogy a vas(III)-oxid az alábbi, kiegészítendő egyenlet szerint szintén fogyaszt sósavat!

… Fe2O3 + … HCl = … FeCl3 + … H2O

c) Adja meg, hogy hány százalékkal növeli meg a vízkőmentesítéshez szükséges savfelhasználást a kazánkőben lévő vas(III)-oxid szennyeződés!

 

3/k-19 (2009. október, 5. feladat)

Tornádóhoz hasonló látványt hozhatunk létre az alábbiak szerint: Egy nagyméretű főzőpohárba 4,00 liter desztillált vizet töltünk. Hozzáadunk 25,0 cm3 2,00 mol/dm3 koncentrációjú sósavat és 5,00 cm3 fenolftaleinoldatot. A tökéletes keveredés érdekében mágneses keverőbotot* teszünk bele, így az oldat közepén kialakul egy keverési kúp. A keverési kúp középpontjába lassú ütemben 40,0 cm3 2,00 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot csepegtetünk. A keveredő színtelen oldattömeg közepén, kúpszerűen színes „tornádó” tölcsérjét figyelhetjük meg.

*Megjegyzés: A mágneses keverőbot egy speciális laboratóriumi eszköz, ami általában teflonnal borított, és a mágnesesség elve segítségével az edény alján pörögve biztosítja az oldat tökéletes keveredését.

a) Írja fel a kísérlet közben lejátszódó reakció egyenletét!
b) Mi a lejátszódó kémiai folyamat típusa?
c) Általában mi a fenolftalein szerepe a kémiai kísérletek során?
d) Milyen színű a kialakuló „tornádó”?
e) A sav és a bázis közül melyik anyag marad feleslegben a kísérlet végén? Válaszát számítással indokolja!
f) Milyen színű lesz az oldat a kísérlet végén? Válaszát indokolja!
g) Számítsa ki a főzőpohárban kialakult kezdeti fenolftaleines sósav-koncentrációt! (Az összeöntött oldatok térfogata összeadható!)
h) Számítsa ki a kísérlet végén kialakult koncentrációt a feleslegben maradt anyagra nézve! (Az összeöntött oldatok térfogata összeadható!)

 

3/k-20 (2010. május, 7. feladat)

A diklórmetán és a kloroform (triklórmetán) gyakran használt szerves oldószerek.

A két oldószer sűrűsége: diklórmetán: 1,327 g/cm3, kloroform: 1,483 g/cm3.

Ar(H) = 1,000, Ar(C) = 12,00, Ar(Cl) = 35,50,

a) Írja fel a kétféle oldószer előállításának reakcióegyenletét metánból és klórból kiindulva! Adja meg a reakciók típusát!
b) Egy oldószerelegy 30,00 tömeg% diklórmetánt és 70,00 tömeg% kloroformot tartalmaz. Mekkora térfogatú oldószerek elegyítésével készült az elegy 500,0 g-ja?
c) A fenti elegy előállításához mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard nyomású metánból kell kiindulni?

 

3/k-21 (2010. október, 8. feladat)

Egy telített szénhidrogén 83,3 tömeg% szenet és 16,7 tömeg% hidrogént tartalmaz.

A szénhidrogén 14,4 g-ját tökéletesen elégetjük. Ar(H) = 1,00, Ar(C) = 12,0

Vegyület neve ΔkH (kJ/mol) Vegyület neve ΔkH (kJ/mol)
Metán (g) – 74,4 Ciklopentán (g) – 76,3
Etán (g) – 83,3 Hexán (f) –167
Etén (g) 52,5 Heptán (f) –188
Propán (g) –105 Oktán (f) –209
Propén (g) 20,0 Nonán (f) –228
Propin (g) 185 Benzol (f) 82,6
Bután (g) –126 Toloul (f) 111
Butin (f) 141 Szén-dioxid (g) –394
Pentán (g) –147 Víz (f) –286

a) Mi a szénhidrogén molekulaképlete?
b) Írja fel a tökéletes égés egyenletét!
c) Számítsa ki a szénhidrogén égésének reakcióhőjét a táblázat adatait felhasználva!
d) Mennyi hő szabadul fel a 14,4 g szénhidrogén elégetése során?

 

3/k-22 (2011. május, 4. feladat B)

Berger francia vegyészről nevezték el a fehér köd előállítására szolgáló „Berger-keveréket”, mely cinket, cink-oxidot és szén-tetrakloridot tartalmaz. Működése azon alapszik, hogy a reakciók során erősen higroszkópos cink-klorid keletkezik, mely a levegő nedvességével sűrű, átlátszatlan ködöt eredményez. A lejátszódó folyamatok a következők:

Zn + ZnO + CCl4 = 2 ZnCl2 + CO

2 Zn + CCl4 = 2 ZnCl2 + C

A folyamat során szén is képződik, ami miatt a köd gyakran szürkés árnyalatúvá válik.

A keverék gyufával is meggyújtható. A keveréket az elkészítés után azonnal fel kell használni, különben az oldószer elpárolog. A feleslegben alkalmazott szén-tetraklorid elpárolgása a rendkívül mérgező foszgén keletkezését is okozhatja.

40,7 gramm frissen előállított Berger-keverék tömegszázalékos összetétele a következő:

25,0 % Zn, 25,0 % ZnO, 50,0 % CCl4.

a) Mekkora tömegű cink-klorid keletkezik a keverékből, ha tudjuk, hogy a komponensek közül a ZnO maradéktalanul elreagált?
b) A fenti keverék azonnali felhasználásakor kell-e tartanunk foszgén keletkezésétől?
c) Legalább mekkora tömegű vízzel képes ködöt képezni a keverékből keletkezett cinkklorid? (A kísérlet hőmérsékletén 100 gramm víz 541 gramm cink-kloridot képes feloldani.)

 

3/k-23 (2011. május, 8. feladat)

Egy kétkarú mérleg serpenyőin egy-egy főzőpohárban salétromsavoldat van. Mindkét oldat térfogata 100 cm3, koncentrációja 2,00 mol/dm3, sűrűsége pedig 1,065 g/cm3. A mérleg egyensúlyban van.

András az egyik főzőpohárba 5,00 gramm mészkőport szórt. Béla azt a feladatot kapta, hogy ettől kisebb tömegű szilárd anyaggal érje el, hogy az ő oldalára billenjen a mérleg (vagyis az ő oldalán legyen nehezebb a főzőpohár tartalma). Némi számolgatás után Béla 3,00 gramm kalcium-reszeléket helyezett a főzőpohárba. Mindkét főzőpohárban a szilárd anyagok maradéktalanul feloldódtak.

a) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit!
b) Jól oldotta-e meg a feladatot Béla? Válaszát számítással is támassza alá!
c) Határozza meg András főzőpoharában a reakció utáni oldat tömegszázalékos Ca(NO3)2-tartalmát!

 

3/k-24 (2011. október, 5. feladat B)

Ha nátrium-hidrogén-karbonátot hevítünk, nátrium-karbonát, szén-dioxid és víz keletkezik.

A reakciót sütőporokban is használják.

a) Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!
b) 3,36 g nátrium-hidrogén-karbonát bomlása során mekkora térfogatú, 25 ºC-os standard nyomású szén-dioxid-gáz keletkezik? Számítsa ki, mekkora tömegű szilárd anyag marad vissza!

A visszamaradt szilárd anyagot 500 cm3 vízben feloldjuk, majd akkora mennyiségű telített

kalcium-klorid-oldatot adunk hozzá, hogy az összes csapadék leváljon.

c) Milyen színű a leváló csapadék? Írja fel a végbemenő kémiai folyamat reakcióegyenletét!

Ezután a keletkező csapadékot leszűrjük, megszárítjuk, majd megmérjük a tömegét.

d) Számítsa ki, mekkora tömegű a leszűrt és megszárított csapadék!
e) Számítsa ki, mekkora tömegű telített kalcium-klorid-oldatot használtunk a csapadék leválasztásához!

A kalcium-klorid oldhatósága a megfelelő hőmérsékleten: 74,5 g kalcium-klorid/100 g víz.

 

3/k-25 (2011. október, 6. feladat)

A formalin a formaldehid vizes oldatának köznapi megnevezése. A formaldehid szobahőmérsékleten színtelen, erős szagú mérgező gáz, vízben jól oldódik. Kereskedelmi forgalomban általában 37,0 tömeg%-os oldatban kapható. A formalin a legtöbb baktériumot és gombát elpusztítja, spóráikat is beleértve. Emberi és más szövetek fertőtlenítésére, balzsamozására használják, mert azok így sokáig eltárolhatók. (Wikipédia nyomán)

a) Írja fel a formaldehid szerkezeti képletét (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével együtt)!
b) Mi jellemző a molekula polaritására? Milyen köze van a molekula polaritásának a vízben való jó oldhatósághoz?
c) Az iparban metil-alkoholból milyen típusú reakcióval állítják elő?
d) Számítsa ki a 37,0 tömeg%-os, 1,11 g/cm3 sűrűségű formalin anyagmennyiségkoncentrációját (mol/dm3-ben)!
e) Mely kémiai sajátságának köszönhetően lehet a formaldehid segítségével ezüsttükröt előállítani?
f) A 37,0 tömeg%-os oldatból kiveszünk 100,0 cm3-t és desztillált vízzel hússzoros térfogatra hígítjuk. Mekkora tömegű ezüst választható ki a hígítással kapott oldat 50,0 cm3-ének felhasználásával az ezüsttükörpróba során?

A számításhoz az alábbi, rendezett reakcióegyenletet használja:

HCHO + 4 Ag+ + 4OH = CO2 + 3 H2O + 4 Ag

 

3/k-26 (2011. október, 8. feladat)

Tömény kénsav és nátrium-klorid reakciójával hidrogén-klorid-gázt fejlesztünk az alábbi egyenlettel leírható kémiai reakcióban:

NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4

A konyhasó tömege 11,7 g. (A levegő moláris tömege 29,0 g/mol)

a) Gázfejlesztés közben hogyan tartsuk a gázt felfogó edény száját? Miért? Válaszát rövid számítással is indokolja!
b) Számítsa ki, mekkora térfogatú 25 ºC-os, standard nyomású hidrogén-klorid-gázt állíthatunk elő a fenti reakcióban!
c) Mekkora pH-jú oldatot kapnánk, ha az előállított gázt vízben nyeletnénk el, majd a kapott oldat térfogatát desztillált vízzel 2,00 dm3-re egészítenénk ki?
d) Mekkora térfogatú, 2,40 tömeg %-os, 1,02 g/cm3 sűrűségű kálium-hidroxid-oldat közömbösíthető a felszabadított hidrogén-kloriddal? Mekkora tömegű oldott só keletkezik? Írja fel a lejátszódó kémiai folyamat reakcióegyenletét is!

 

3/k-27 (2012. május, 5. feladat)

Hidrogén-klorid számos ipari folyamat során képződik. Melléktermékként keletkezik pl.

alkánok klórral történő reakciója során is, de a melléktermékként keletkező hidrogén-klorid szennyezett lehet a kiindulási anyagokkal (klórral, szerves vegyületekkel). Az így nyert hidrogén-klorid nagyrészét továbbalakítják, elsősorban vinil-klorid vagy klórozott oldószerek gyártására. Ha nagytisztaságú vegyületre van szükség, akkor a hidrogén-kloridot szintézissel állítják elő.

a) Adja meg a hidrogén-klorid jellemző fizikai sajátságait! (szín, halmazállapot (25 °C, standard nyomás, szag)
b) Írja fel a fenti szövegben szereplő első reakció (rendezett) reakcióegyenletét a metán és klór példáján! Adja meg a reakció típusát és a keletkező szerves vegyület nevét!
c) A PVC előállítása során etinből kiindulva tudják felhasználni a melléktermékként keletkező hidrogén-kloridot.

d) Hidrogén-kloridot hidrogén és klór reakciójával is előállíthatunk. Írja fel a lejátszódó reakció (rendezett) egyenletét! 500,0 dm3 25,0 °C-os, standard nyomású hidrogén-klorid előállításához hány gramm hidrogénre és hány gramm klórra van szükség?

(Ar(H) = 1,00, Ar(Cl) = 35,5)

e) Milyen kémhatású oldatot kapunk a hidrogén-klorid vízben való oldása során?

 

3/k-28 (2012. május, 8. feladat)

A 0,50 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldat sűrűsége 1,03 g/cm3.

Ar(H) = 1,00, Ar(O) = 16,0, Ar(S) = 32,0

a) Az oldat 10,0 cm3-ét hány cm3 0,75 mol/dm3 koncentrációjú kálium-hidroxid-oldat közömbösíti?
b) Hány tömeg%-os a 0,50 mol/dm3–es kénsavoldat?
c) Hány tömeg%-os kénsavoldathoz jutunk, ha a kiindulási oldat 500 cm3-ében 120 g kén-trioxidot oldunk fel?

 

3/k-29 (2012, október, 6. feladat B)

200,0 cm3 1,420 mol/dm3 koncentrációjú, 1,055 g/cm3 sűrűségű salétromsavoldatot 12,0 tömeg%-os, 1,130 g/cm3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítünk.

Ar(H) = 1,00, Ar(N) = 14,0, Ar(O) = 16,0, Ar(Na) = 23,0

a) Írja fel a közömbösítés reakcióegyenletét!
b) Hány cm3 nátrium-hidroxid-oldat szükséges a közömbösítéshez?
c) Mekkora lesz a közömbösített oldat tömege?
d) Hány tömegszázalékos lesz a közömbösített oldat a keletkezett sóra nézve?

 

3/k-30 (2013. május, 4. feladat B)

A bór a periódusos rendszer ötödik eleme, melynek többféle allotróp módosulatát ismerjük.

Vízben és nem oxidáló savakban oldhatatlan, sőt a forró, koncentrált nátrium–hidroxid–oldat sem támadja meg. (Ar(B)=10,8)

a) Számítsa ki az α-romboéderes módosulat sűrűségét, ha 27,0 g tömegű mintája a vizsgálat során 11,0 cm3 vizet szorított ki!
b) Számítsa ki, hány protont tartalmaz a vizsgált minta!
c) Számítsa ki, hány elektront tartalmaz a vizsgált minta! Ezek közül mennyi a vegyértékelektron?

Az elemi bórt oxidjából (B2O3) állítják elő, redukálószerként magnéziumot használnak.

A reakció másik terméke magnézium-oxid. (Ar(Mg)=24,3)

d) Írja fel az előállítás reakcióegyenletét! Számítsa ki, elméletileg mekkora tömegű magnézium és mekkora tömegű dibór-trioxid szükséges 27,0 g tömegű bór előállításához!

 

3/k-31 (2013. május, 7. feladat)

40,0 cm3, 65,3 tömegszázalékos, 1,400 g/cm3 sűrűségű salétromsavat vízzel hígítottunk.

A keletkezett oldat 1,00 cm3-ét 24,53 cm3, 0,100 mol/dm3 koncentrációjú kálium-hidroxidoldat közömbösíti.

a) Írja fel a végbemenő reakció egyenletét!
b) Mekkora tömegű salétromsavat tartalmazott a hígított oldat 1,00 cm3-e?
c) Számítsa ki a hígított oldat anyagmennyiség-koncentrációját!
d) Számítsa ki a hígított oldat térfogatát!
e) Mekkora tömegű oldott só keletkezik a hígított oldat 1,00 cm3-ének közömbösítése során?

 

3/k-32 (2013. május, 8. feladat)

Egy fehér színű, kristályos vegyület tömegszázalékos összetétele: K: 35,1 %, S: 28,9 %, O: 36,0 %

A vegyületet a háztartásban élelmiszeripari tartósításra használják, mert savas közegben szúrós szagú, vízben kitűnően oldódó, baktériumölő hatású, kéntartalmú anyag keletkezik belőle (amely egyébként szobahőmérsékleten és standard nyomáson gáz-halmazállapotú).

(Ar(K)=39,1; Ar(S)=32,1, Ar(O)=16,0)

a) Számítással határozza meg a fehér színű, kristályos vegyület összegképletét!
b) Állapítsa meg a vegyületben a kénatom oxidációs számát!
c) Név és szerkezeti képlet megadásával azonosítsa a savas közegben keletkező gázt, ha tudjuk, hogy a reakció során a kénatom oxidációs száma nem változik meg!

Savas közegben a fehér, kristályos vegyület teljes kéntartalma gázzá alakul, a keletkező gáz pedig vizes közegben feloldódik, az élelmiszeripari törvények által engedélyezett maximális összkoncentrációja 200 mg/dm3.

d) Legfeljebb mekkora tömegű fehér színű port oldjunk fel 10 liter (azaz 10 dm3) uborkalében? (Az oldódás közben bekövetkező térfogatváltozástól eltekintünk.)

 

3/k-33 (2013. október, 8. feladat)

A gyógyszertárakban árult alkoholos jódoldat az alábbi recept szerint készül: 40,0 cm3 desztillált vízben 40,0 g kálium-jodidot oldunk, majd ebben feloldunk 50,0 g jódot. Ezt követően az oldathoz további 60,0 cm3 desztillált vizet adunk, végül 1010,0 cm3 96,00 tömegszázalékos alkohollal (etanol) elegyítjük. ρ(víz) = 1,000 g/cm3, ρ(96%-os alkohol) = 0,802 g/cm3

Ar(H) = 1,00; Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0; Ar(I) = 126,9;

a) Mennyi az így készített oldat tömege?
b) Hány tömegszázalékos a készített oldat kálium-jodidra, jódra, illetve etanolra nézve?
c) A készített oldatot Na2S2O3-oldattal reagáltatva, az alábbi egyenletnek megfelelő reakció játszódik le:

I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6

Mennyi az elkészített oldat sűrűsége, ha az elkészített oldat 10,0 cm3-e 12,60 cm3 0,281 mol/dm3 koncentrációjú Na2S2O3-oldattal reagál?

 

3/k-34 (2014. május, 4. feladat B)

Két egyforma tömegű főzőpohárba egyaránt 100-100 gramm 15,0 tömegszázalékos sósavat töltünk. Az egyik főzőpohárba (A) 5,00 gramm mészkőport szórtunk, a másik főzőpohárba (B) pedig magnézium-karbonátot. A reakciókat követően (a gázok eltávozása után) a főzőpoharak

(és a bennük lévő oldatok) tömege továbbra is egyforma maradt.

a) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!
b) Számítsa ki, mekkora tömegű magnézium-karbonátot szórtunk a B főzőpohárba!
c) A reakciót követően hány tömegszázalékos lesz az A főzőpohárban lévő oldat a benne oldott anyagokra nézve?

 

3/k-35 (2014. október, 6. feladat B)

Egy szerves vegyület gőzének azonos állapotú oxigéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége

1,875. A vegyület 40,0 tömegszázalék szenet, 53,33 tömegszázalék oxigént és hidrogént tartalmaz.

a) Határozza meg a vegyület molekulaképletét!
b) Írja fel egy, a molekulaképletnek megfelelő vegyület konstitúciós képletét, és adja meg a nevét!

 

3/k-36 (2015. május, 4. feladat B)

Megolvasztva, a cink és réz tetszőleges arányban elegyedik egymással. Az így kapott ötvözetek színe az összetételtől függően változik.

a) 14,0 tömegszázalék alatti cink-tartalom esetén az ötvözet vöröses színű. Milyen anyagmennyiség-arány esetén lesz a réz-cink ötvözet színe vöröses?

b) A rézfúvós hangszerek készítésére használt sárgarézzel azonos összetételű réz-cink keverék 29,4 grammjára 100 cm3 10,0 tömegszázalékos, 1,05 g/cm3 sűrűségű sósavat öntünk. A reakció teljes lejátszódása során 2,45 dm3 25 °C-os, standard légköri nyomású hidrogéngáz fejlődik.

  • Határozza meg, hány tömegszázalék cinket tartalmaz a sárgaréz!
  • Számítsa ki, hogy a reakció végén leszűrt oldat hány tömegszázalék HCl-t tartalmaz!

 

3/k-37 (2015. május, 7. feladat)

A boroshordók falán gyakran kicsapódik a borból az úgynevezett borkő. Ez a vegyület alkoholban egyáltalán nem, de vízben is csak kevéssé oldódik.

a) Számítással határozza meg a borkő képletét a következő információk alapján!

– A vegyület moláris tömege 188,1 g/mol.
– Tömegszázalékos összetétele: kálium 20,79%, szén 25,52%, hidrogén 2,66%, a többi pedig oxigén.

A borkő szobahőmérsékleten telített oldata 1,11 · 10–2 mol/dm3 koncentrációjú. Az oldat sűrűsége: 1,00 g/cm3.

b) Hány gramm borkőből készíthető el 250 cm3 telített oldat?
c) Határozza meg a telített oldat tömegszázalékos összetételét!

 

3/k-38 (2015. október, 4. feladat B)

A difoszfor-pentoxid (P2O5) fehér színű szilárd anyag, erősen higroszkópos. Vízzel reagálva foszforsav keletkezik. Bizonyos tömegű difoszfor-pentoxidból kiindulva 125 cm3 térfogatú,     1,12 g/cm3 sűrűségű, 21,0 tömegszázalékos foszforsav-oldat készült.

a) Írja fel a difoszfor-pentoxid vízzel való reakciójának rendezett egyenletét!
b) Számítsa ki az oldatban lévő foszforsav tömegét!
c) Számítsa ki, mekkora tömegű difoszfor-pentaoxidot használtak fel az oldat elkészítéséhez!
d) Legfeljebb mekkora térfogatú, 0,200 mol/dm3 koncentrációjú oldat készíthető a kiindulási (125 cm3, 21,0 tömegszázalékos) oldatból vízzel való hígítással?

A 21,0 tömegszázalékos oldatból kimérünk 25,0 cm3-t, majd nátrium-hidroxiddal teljesen (trinátrium-foszfát keletkezéséig) közömbösítjük.

e) Írja fel a közömbösítési reakció rendezett egyenletét!
f) Számítsa ki, mekkora tömegű nátrium-hidroxidra volt szükség a közömbösítéshez!

 

3/k-39 (2015. október, 7. feladat)

Egy olyan folyadék halmazállapotú vegyületet vizsgálunk, melynek vízzel alkotott elegyével gyakran találkozhatunk mindennapi életünkben. A vegyület tömegszázalékos összetétele:

C: 52,14 %, H: 13,13 %, O: 34,73 %   (Ar(H)=1,01;Ar(C)=12,0;Ar(O)=16,0)

a) A tömegszázalékos összetétel alapján állapítsa meg a vegyület tapasztalati képletét!

A vizsgált anyag 70,0 cm3 térfogatú mintájában a molekulák száma 7,20·1023. A folyadék sűrűsége 0,789 g/cm3.

b) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét és határozza meg a molekulaképletét!

A vegyületről tudjuk, hogy nátriummal való reakciójában színtelen, szagtalan gáz keletkezik.

c) Írja fel a vizsgált vegyület konstitúciós képletét!

d) Írja fel a vegyület nátriummal való reakciójának egyenletét! Mekkora térfogatú, 25,0 °C-os, standard légköri nyomású gáz állítható elő a folyadékból 9,20 g nátrium felhasználásával? (A reakcióban a folyadékot feleslegben alkalmazzuk.)

 

3/k-40 (2016. május, 6. feladat B)

Egy „Égetett mész” feliratú zsákban találtunk 8,50 kg fehér port. Hamarosan kiderült, hogy az égetett mész részben megkötötte a levegő szén-dioxid-tartalmát, így az elkarbonátosodott.

A zsákban lévő fehér port jól összekevertük (hogy a kétféle vegyület egyenletesen elkeveredjen), majd kivettünk belőle egy 3,00 g-os mintát. Ezt feleslegben vett sósavval reagáltattuk. 196 cm3   25 °C-os, 0,1 MPa nyomású gáz fejlődött.

a) Írja fel a sósavas oldás közben lezajló kémiai reakciók egyenleteit, majd számítsa ki, mekkora tömegű égetett mész volt a 3,00 g-os mintában!
b) A zsákban talált 8,50 kg fehér pornak mekkora volt a tömege eredetileg, mielőtt az égetett mész részben karbonáttá alakult? Az égetett mésznek hány százaléka karbonátosodott el?

 

3/k-41 (2016. október, 6. feladat B)

Az acélgyártás kiinduló anyaga a nyersvas, ami átlagosan 4,00 tömegszázalék szenet tartalmaz. Az acélgyártás során a nyersvas széntartalmát csökkentik. A Siemens–Martin-eljárás során ehhez ócskavasat használnak (vas(III)-oxid), amely a nyersvas széntartalmával reagál. Egészítse ki az egyenletet!

Fe2O3 + C = Fe + CO

Az eljárás során 1,500 tonna, 4,00 tömegszázalék szenet tartalmazó nyersvashoz 500,0 kg ócskavasat adtunk, ami elemi vas mellett 30,0 tömegszázalékban tartalmazott vas(III)-oxidot.

Ha ezt Siemens–Martin-eljárással átalakítottuk, a reakció lejátszódása után hány tömegszázalék lett a kapott vas (acél) széntartalma?

Ar(C) = 12,0, Ar(O) = 16,0, Ar(Fe) = 55,8,

 

3/k-42 (2016. október, 8. feladat)

A sokarcú szén-dioxid

A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel. A szőlőlé, illetve a must erjedése során keletkező szén-dioxid a talaj közelében gyűlik össze, mivel „nehezebb” a levegőnél. Ha a levegő szén-dioxid-koncentrációja eléri vagy túllépi a nyolc-tíz százalékot, eszméletvesztést, fulladásos halált okoz.

A fotoszintézis során növények, algák és egyes baktériumok a Napból származó fényenergia felhasználásával szerves vegyületeket állítanak elő. Ez a folyamat túlzás nélkül Földünk legalapvetőbb folyamata. A molekuláris oxigén kibocsátásával és a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis alapvető szerepet játszott a Föld jelenlegi légkörének kialakításában és egyensúlyának fenntartásában.

A szódavíz (másként szikvíz, a köznyelvben szóda), nyomás alatt lévő, kitűnő szomjoltó, szénsavas ital. Magyarországon való gyártását Jedlik Ányos dolgozta ki.

a) Jellemezze a szén-dioxidot!

Színe, halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson, az azonos állapotú levegő sűrűségéhez viszonyított sűrűsége (kisebb, nagyobb, egyenlő), kimutatása, a kísérlet rövid leírása

A mustgáz a cukor alkoholos erjedése során keletkezik, az alábbi kiegészítendő reakcióegyenlet szerint: C6H12O6 = C2H5OH + CO2

Egy 24,5 m3-es pincehelyiséget kitöltő levegő 10 térfogatszázalék szén-dioxidot tartalmaz.

b) Mekkora tömegű glükózból képződött a pincében lévő szén-dioxid? (A pince hőmérséklete

25 °C, a nyomás légköri. A levegő eredeti szén-dioxid-tartalma elhanyagolható.)

A fotoszintézis során szén-dioxidból és vízből glükóz és oxigén keletkezik.

c) Írja fel a lejátszódó folyamat egyenletét! Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat a fotoszintézis? Milyen energia biztosítja a reakció energiaszükségletét?

Szódavíz készítésekor a szén-dioxidot nyomás alatt vízben nyeletjük el.

d) Írja le a lejátszódó kémiai reakció egyenletét, és nevezze el a terméket!

 

3/k-43 (2017. május, 7. feladat)

50,0 g 20,0 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatba 612 cm3 25,0 °C hőmérsékletű, standard nyomású szén-dioxid-gázt buborékoltatunk.

Ar(H) = 1,00; Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0; Ar(Na) = 23,0

Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

Számítsa ki a kapott oldat tömegszázalékos összetételét a benne lévő oldott anyagokra nézve!

 

3/k-44 (2017. május, 8. feladat)

2,00 cm3 etil-alkoholt (sűrűsége 0,789 g/cm3) és 4,00 cm3 ecetsavat (sűrűsége 1,05 g/cm3) tömény kénsavval zárt edényben, vízfürdőn melegítünk. Miután elegendő időt biztosítottunk a reakció lejátszódásához, a szerves reakciótermék teljes mennyiségét kinyerjük az elegyből.              Tömege 2,11 g-nak adódik.

Ar(H) = 1,00; Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!
b) Adja meg a reakció szerves termékének nevét és konstitúciós képletét!
c) Számítsa ki, hogy az etil-alkohol hány százaléka alakult át a folyamat során!
d) Fogalmazza meg röviden, hogy miért nem volt teljes az etil-alkohol átalakulása!
e) Hány gramm ecetsav maradt az elegyben a reakció végén?

 

3/k-45 (2017. október, 6. feladat B)

2016-ban Rióban a nyári olimpiák történetében az eddigi legnagyobb méretű és legnagyobb tömegű érmeket adták át. Minden érem 500 grammos volt, de nem mindegyik abból készült, amit a neve takar.

Az arany sűrűsége 19,3 g/cm3, az ezüst sűrűsége pedig 10,5 g/cm3.

Az érmekről az információkat a következő táblázatban foglaltuk össze:

A medál neve Aranyérem Ezüstérem Bronzérem
Összetétele (tömeg %) 98,8 % ezüst, bevonva 24 karátos (tiszta) arannyal 100 % ezüst 95,0 % rezet és 5,0 % cinket tartalmazó ötvözet
(*) Előállítási ára (dollár) 565 315 2,4
Az olimpián kiosztott érmek száma 812 812 814
A magyar sportolók által elnyert érmek száma 8 3 4

a) Melyik érem nem az, amit a neve takar?
b) Az ezüstérem és az aranyérem közül melyik a nagyobb térfogatú? Számítsa ki a két érem térfogatának különbségét!

Tegyük fel, hogy bármely érem értéke (*) két dologból tevődik össze: 2 dollár előállítási költségből és a felhasznált fémek árából.

c) Számítással határozza meg, hogy az érmek készítésekor hányszorosa volt az arany ára az ezüst árához képest!
d) Elvileg mekkora térfogatú tömény salétromsav-oldatra volna szükség a magyarokáltal elnyert ezüstérmek feloldásához, ha
– az oldatot 50,0 %-os feleslegben alkalmazzuk,
– a tömény oldat 68,0 tömegszázalékos, sűrűsége 1,40 g/cm3,
– a lejátszódó reakció egyenlete: Ag + 2 HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O.

 

3/k-46 (2017. október, 7. feladat)

A henna egy gyorsnövekedésű, örökzöld bokor levelének szárított, por formában elterjedt népszerű festékanyaga. Természetes vöröses-barna színét a növény levelében jelen lévő festékanyag, a lawsone adja. A festékanyag a bőrben, hajszálban, körömben lévő keratinnal érintkezve vörös elszíneződést okoz, emiatt is nevezik vörös hennának.

A lawsone tömegszázalékos összetétele a következő: 68,97 % szén, 27,58 % oxigén, 3,45 % hidrogén.

a) Számítással határozza meg a lawsone moláris tömegét, ha tudjuk, hogy molekulája 3 db oxigénatomot tartalmaz!
b) Határozza meg a lawsone molekulaképletét!

 

3/k-47 (2017. október, 8. feladat)

Az építkezés után megmaradt égetett mész levegőn állva elkarbonátosodott. Az átalakulás mértékét szeretnénk meghatározni. A vizsgálathoz használt 5,12 gramm tömegű mintát, mely kalcium-oxidot és kalcium-karbonátot tartalmaz, levegőn hevítjük. A hevítés során a minta tömege 1,76 grammal csökken.

a) Írja fel a hevítés során lejátszódó reakció egyenletét!
b) Számítással határozza meg, hogy mekkora tömegű kalcium-karbonátot tartalmazott a vizsgált minta!
c) A tárolt égetett mész hány %-a karbonátosodott el?
d) A kiindulási keverék mekkora térfogatú 2,40 mol/dm3 koncentrációjú sósavval reagálna? Adja meg a lejátszódó reakció(k) egyenletét is!
e) A hevítés utáni anyagból mekkora tömeget kellene vízben oldani, hogy 500 cm3 pH = 12,0-es oldatot kapjunk?

 

3/k-48 (2018. május, 6. feladat B)

Az aszkorbinsav egy antioxidáns tulajdonságú szerves sav. Fehér vagy világossárga kristályok formájában jelenik meg. A név eredete: a- fosztóképző és scorbuticus (=skorbut).

A molekula hiánya az emberi szervezetben skorbuthoz vezethet. Az aszkorbinsav könnyen oxidálható, adja az ezüsttükörpróbát. Anyagmennyiségének kétszerese a keletkező ezüst mennyisége.

a) Határozza meg az aszkorbinsav moláris tömegét, ha tudjuk, hogy 8,16 grammjából 10,0 g ezüst keletkezik az ezüsttükörpróba során!
b) Határozza meg az aszkorbinsav molekulaképletét, ha tudjuk, hogy tömegének 40,90 %-át szén, 4,59 %-át hidrogén, 54,51 %-át pedig oxigén alkotja!
c) Elvileg mekkora felületű tálca vonható be 0,100 mm vastagságban a próba során keletkező 10,0 gramm ezüsttel? (Az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm3)

 

3/k-49 (2018. május, 7. feladat)

Jelenleg Magyarország villamosenergia-termelésének kb. 40 %-át az atomenergia biztosítja. Az atomerőművek reaktorában 1 db 92235U – atommag hasadásakor 3,2 * 10–14 kJ energia szabadul fel.

a) Hány darab neutront tartalmaz a 92235U -atommagja?
b) Mennyi energia szabadul fel 1,00 kg urán-235 összes atommagjának hasadásakor? (Ar(92235U) = 235)

Az urán-235 hasadásának leggyakoribb közvetlen terméke egy olyan fématom, amelynek 0,150 mólnyi mennyiségében 5,04 * 1024 db proton van.

c) Melyik ez a fém?
d) Hány liter metanol égetésével biztosítható az az energia, amely 1,00 kg urán-235 hasadásakor keletkezik?

A számításhoz a következő adatok állnak rendelkezésére:

ΔkH(CH3OH(f)) = – 234 kJ/mol ρ(metanol) = 0,791 g/cm3

ΔkH(CO2(g)) = – 394 kJ/mol ΔkH(H2O(f)) = – 286 kJ/mol

 

3/k-50 (2018. május, 8. feladat)

A laboratóriumban a kémia versenyre készülők titráláshoz készülődnek. A titráláshoz 20,0 m/m%-os, 1,14 g/cm3 sűrűségű kénsavoldatot is használnak. Sajnos az előkészített 5,00 cm3 kénsavoldatot tartalmazó mérőhenger felborult, és a tartalma a laborasztalra ömlött. Az egyik laborozó azt javasolta, hogy a kifolyt kénsavoldatot nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítsék.

a) Írja fel a közömbösítési reakció egyenletét!
b) Számítsa ki, elvileg mekkora térfogatú oldat szükséges a közömbösítéshez, ha a laborozóknak pH = 12,0-es NaOH-oldat állt rendelkezésükre?

Egy másik laborozó szódabikarbónát javasolt a közömbösítéshez. Ekkor a következő

(rendezett) egyenlet szerinti átalakulás játszódik le:

H2SO4 + 2 NaHCO3 = Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

c) A laborozó állítása szerint egy vegyszeres kanálnyi, vagyis kb. 2,0 g szódabikarbóna elegendő az 5,00 cm3 kénsavoldat közömbösítésére. Igaza van-e? Számítással indokolja válaszát!
d) Melyik közömbösítési módszert tartja megfelelőbbnek? Véleményét 2 érv megadásával indokolja!

 

3/k-51 (2018. október, 6. feladat B)

Egy vas–alumínium porkeverék 21,0 m/m% alumíniumot tartalmaz. A porkeverék 3,22 g tömegű mintáját 130,0 cm3 1,45 mol/dm3 koncentrációjú, 1,03 g/cm3 sűrűségű sósavba tesszük.

a) Írja fel a lejátszódó reakcióegyenletet/reakcióegyenleteket!
b) Hány gramm hidrogén-klorid marad az oldatban az oldódás befejeződése után?
c) Mekkora térfogatú 25,0 °C-os, standard nyomású gáz fejlődik a reakció során?

 

3/k-52 (2018. október, 7. feladat)

Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek

A négy legfontosabb nitrogéntartalmú heteroaromás vegyület közül 2 öttagú és 2 hattagú gyűrűs vegyület, ugyanakkor 2 vegyület molekulájában 1 nitrogénatom, 2 vegyület molekulájában pedig 2 nitrogénatom van. Azonosítsa a vegyületeket a leírás alapján, és válaszoljon a további kérdésekre!

a) A vegyület m/m%-os összetétele: 60,0 m/m% C, 5,00 m/m% H és 35,0 m/m% N. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!
b) Öttagú gyűrűs vegyület, a porfirinváz felépítésében vesz részt. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!
c) Molekulánként 1 nitrogénatomot tartalmazó hattagú gyűrűs heteroaromás vegyület. Rendkívül kellemetlen szagú, szobahőmérsékleten vízzel korlátlanul elegyedik. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!
d) A negyedik vegyület molekulája öttagú gyűrűt tartalmaz, a purinváz alkotója. Adja meg a vegyület nevét és konstitúciós képletét!
e) A DNS, illetve RNS bázisainak felépítésében a purin mellett a fenti vegyületek egyike szintén részt vesz vázalkotóként. Nevezze meg a vegyületet!

 

3/k-53 (2018. október, 8. feladat)

5,60 g etént hidrogén-kloriddal keverünk össze. A két komponens reakcióját követőena gázelegyet 2,00 dm3 desztillált vízen vezetjük keresztül. Az így kapott, változatlan térfogatú oldat pH-ja 1,00.

a) Írja fel a két komponens között lejátszódó reakció egyenletét!
b) Adja meg a reakció típusát és a keletkezett termék nevét!
c) Számítsa ki a kiindulási gázelegy m/m%-os és n/n%-os összetételét!

 

3/k-54 (2019. május, 7. feladat)

A gyorsulási versenyautók és a rádió-távirányítású modellek üzemanyaga a metanol mellett egy nitrogéntartalmú szerves vegyület. A versenyzők által „nitro”-nak becézett (ezt a nevet kapta a benzines autók teljesítményét fokozó dinitrogén-oxid is) folyadék óriási előnye a hagyományos benzinnel szemben, hogy égéséhez lényegesen kevesebb levegőre van szükség. Amíg minden egyes kilogramm benzinhez 14,7 kg levegőt kell keverni, addig a „nitro”-hoz kilogrammonként elegendő csupán 1,7 kg levegő.

a) Határozza meg a „nitro” tapasztalati képletét, ha tömegszázalékos összetétele a következő: 19,7% szén, 23,0% nitrogén, 52,4% oxigén, 4,9% hidrogén!
b) Mi lehet a „nitro” molekulaképlete, ha 7,32 g-ja 7,20 . 1022 db molekulát tartalmaz?
c) Az 1,0 kg „nitro”-hoz kevert 1,7 kg levegő 25 °C-on, standard légköri nyomáson mekkora térfogatot töltene ki? (A levegő 1,0 mólnyi mennyiségének tömege 29 g.)

 

Vissza a sztöchiometria témakörre!