Mi a FEB?

E hárombetűs rövidítés több mint 25 éves. Eredeti jelentése: Felvételeket Előkészítő Bizottság. 1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen hozták létre abból a célból, hogy segítse az esélyegyenlőség megteremtését, a hátrányosabb családi hátterű, de tehetséges fiatalok egyetemre jutását. 1974-ben minden műszaki felsőoktatási intézmény, egy évvel később pedig már valamennyi egyetem és főiskola csatlakozott a mozgalomhoz. 1990-ig a FEB állami támogatással működhetett, és a résztvevők számára ingyenes volt. Ebben az időszakban csak az ún. „fizikai dolgozók” gyermekei vehettek részt a felkészítésben, mivel a létrehozók szándéka a nem értelmiségi származású diákok nagyobb arányú továbbtanulása volt.

A központi iroda a BME-n alakult ki, és a nagyobb egyetemek (BME, GATE, JATE, ELTE, SOTE, BKE) a nagyobb szakterületek bázis-intézményeiként szerepeltek. A BME karai az első években 1000 körüli, később már 2-3000 diákot készítettek föl évente a felvételire.

1990-ben az állam megszüntette a FEB támogatását, és egymás után kellett bezárni az egyetemek és karok FEB irodáit is. A BME-n csak a Villamosmérnöki és a Vegyészmérnöki Karon lévő FEB szervezői tudták folytatni a felkészítést, amely önköltségessé vált, de mindenki számára nyitott lett.

Miután a FEB a régi módon nem működhetett tovább, de fontossága egyértelmű volt, Tehetségért Mozgalom néven újjászerveződött. A Mozgalom 2016-ban szűnt meg, miután gyakorlatilag csak két alapszervezet maradt (a VBK alapszervezete és a Studium Generále).

A jelen

A természettudományos területen egyedül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán működő szervezet maradt életben. Emiatt felvállaltuk, hogy a képzést kiterjesztjük minden mérnöki, természettudományos és egészségügyi pályán továbbtanuló középiskolás részére. A TM megszűnését követően létrehoztuk a VeBio Tehetség Egyesületet, hogy megfelelő jogi háttért biztosítson a táborok szervezéséhez.