Egyensúlyok, pH – FEB-es feladatok

Vissza az egyensúlyok, pH témakörre!

6/f-1
a)Mennyi a pH-ja a 0,005 M NaOH oldatnak?
b) Mennyi a pH-ja a 0,03 M ecetsav oldatnak?
c) Mennyi lesz a pH, ha a fenti oldatokból 50-50 cm3-t összeöntünk?
d) Mennyi NaOH oldatot kell még a c) pontban kapott oldathoz adni, hogy az ecetsav teljes mennyisége Na-acetáttá alakuljon?
e) Mekkora lesz a keletkező só koncentrációja?
f) Mennyi lesz ekkor a pH?
Ks (CH3COOH) = 1,78.10-5 mol/dm3            Kv = 10-14

 

6/f-2 Rendelkezésünkre áll egy 0,1 mólos benzoesav (Ks=6,6·10-5) oldat és egy 0,01 mólos NaOH-oldat.
a.) Mennyi az oldatok pH-ja külön-külön?
b.) Mennyi lesz a pH, ha 100 cm3 benzoesav oldathoz 500 cm3 lugoldatot öntünk?
c.) Mennyi lesz a pH, ha 10 cm3 benzoesav oldathoz 100 cm3 lugoldatot öntünk?

6/f-3 A Tanarak rengeteg szabadidejükben színes indikátorokkal játszottak. 0,1 M-os NaOH oldathoz az alábbi oldatokat öntögették hozzá, segíts nekik kiszámolni a kapott pH-kat. (A térfogatok összeadhatók.)

a) 13,41 cm3 NaOH-hoz 5,2 cm3, 0,2 M HCl-t adtak hozzá. Mennyi lett a pH ekkor?
b) A játék másik feléhez először Kincsőnek meg kellett határoznia a 0,05 M-os benzoesav oldat pontos pH-ját! (Ks= 6,16*10-5).
c) Egy újabb adag (V=13,41 cm3, mivel a laborban csak ennyit tudunk pontosan kimérni) NaOH-hoz hozzáadtunk a fent említett benzoesavból 26,82 cm3-t. Mennyi lesz így az oldat pH-ja?
d) Valamiért úgy éreztük, hogy kéne bele locsolni még egy keveset a benzoesav oldatból. Az így kapott oldat pH-ja 5,4 lett. Határozd meg helyettünk, hogy mennyi benzoesav oldatot sikerült hozzáadnunk!

 

6/f-4
a) Mekkora 0,150 M-os tejsavoldat pH-ja és hány %-a disszociált, ha tudjuk, hogy 201,5 ml tejsavunk van? ( A tejsav egyértékű sav) KS= 1,38*10-4
b) Az előző oldathoz hány ml 0,2015 mólos KOH oldatot adjunk hozzá, hogy az oldatban csak szabályos só maradjon? Mekkora a keletkező oldat pH-ja?
c) A b) pontban említett oldathoz adunk még 50,0 ml 0,150 mólos tejsavat. Mennyi lesz az így keletkező oldat pH-ja?

 

6/f-5
a) Mekkora a 0,0500 M-os HNO3 pH-ja?
b) 201,5 ml ilyen koncentrációjú salétromsavhoz hány ml pH=12,30-as KOH-oldatot kell adni, hogy semleges oldatot kapjunk?
c) Mekkora 0,150 M-os benzoesav-oldat pH-ja és hány %-a disszociált? ( A benzoesav egyértékű sav)   KS= 6,16*10-5

 

6/f-6
a) Mekkora 0,15M-os tejsavoldat pH-ja és hány %-a disszociált, ha tudjuk, hogy 201,3 ml tejsavunk van? ( A tejsav egyértékű sav) Ks= 1,38*10-4
b) Az előző oldathoz hány ml 0,2013 mólos Ca(OH)2 oldatot adjunk hozzá, hogy az oldatban csak szabályos só maradjon? Mekkora a keletkező oldat pH-ja?
c) A b) pontban említett oldathoz adunk még 50 ml 0,15 mólos tejsavat. Mennyi lesz az így keletkező oldat pH-ja?

 

6/f-7 10 cm3 0,1 mol/dm3-es ecetsav-oldatot titrálunk 0,05 mol/dm3-es NaOH-oldattal. Az ecetsav savállandója 1,78*10-5 (ezt ugye sokan tudják már fejből). A térfogatok összeadhatóak.
a) Mennyi az oldat pH-ja a titrálás kezdete előtt?
b) Mennyi az oldat pH-ja 8 cm3-es fogyásnál?
c) Mennyi az oldat pH-ja az ekvivalenciapontban (sztöchiometrikus mennyiségű mérőoldat hozzáadása után)?
d) Mennyi az oldat pH-ja 35 cm3 NaOH-oldat hozzáadása után (erős túltitrálás)?

 

6/f-8 2-(metilamino)etanol – ami mérgező, gyúlékony, korrozív, színtelen, viszkózus folyadék (pKb = 4,05) – 0,05 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os HCl-mérőoldattal. Mennyi lesz az oldat pH-ja
a) 0 %-os
b) 45 %-os
c) 100 %-os és
d) 160 %-os titráltságnál? (Egyébként a gőztenziója 20 °C-on 70 Pa és 23,90 °F-on fagy. Ja, a térfogatok összeadhatóak.)

 

6/f-9 Rendelkezésünkre áll egy 0,2 mólos propionsav (CH3CH2COOH, Ks=1,3·10-5) oldat és egy 0,02 mólos NaOH-oldat.
a.) Mennyi az oldatok pH-ja külön-külön?
b.) Mennyi lesz a pH, ha 100 cm3 propionsav oldathoz 500 cm3 lúgoldatot öntünk?
c.) Mennyi lesz a pH, ha 10 cm3 propionsav oldathoz 100 cm3 lúgoldatot öntünk?

 

6/f-10  A diklór-ecetsav (Cl2CHCOOH) 1,18.10-2 mol/dm3-es oldatának pH-ja 2,0.
a)Határozzuk meg a disszociációfokot (α) és az egyensúlyi állandót (K)!
b)A fenti oldatból 50 cm3-t hány cm3 0,1 mol/dm3 NaOH oldattal lehet közömbösíteni? (Az összes bemért sav elreagál.)

 

6/f-11 A C2H6 (g) ↔ C2H4 (g) + H2 (g) folyamat egyensúlyra vezet. Zárt, 20 °C-os tartályt megtöltünk 1 mol 250,0 kPa nyomású etángázzal (C2H6). Ezután 1227 °C-ra melegítjük a rendszert. Ekkor a nyomás 2,457 MPa növekszik.

a) Mekkora az etán disszociációfoka? (α)
b) Mekkora 1227 °C-on a folyamat egyensúlyi állandója (Kn) ?
c) Hogyan változik meg az etán disszociációfoka és a nyomás, ha az 1227
°C-on egyensúlyi gázelegy térfogatát, állandó hőmérsékleten a kétszeresére növeljük?

 

6/f-12 A FEB-tábori kisvegyészek, Ági, Benkő, Anna, Kincső, míg a szülők a következő órára készültek, beszabadultak a kémia szertárba – Benkő legnagyobb örömére. Mivel kémiailag rendelkeztek előképzettséggel, bátran kísérletezésbe kezdtek és megszerezték a benzoesavas és a NaOH-oldatos üveget. A benzoesvas üvegen ez állt: 0,1 M, Ks= 6,6*10-5.

a) Mennyi a benzoesavas oldat pH-ja?
b) A NaOH-oldatos üvegen a felirat kissé elmosódott volt, így az oldat pH-ját mérték meg pH papírral. Ez az eredményt kapták: pH=12. Milyen volt a NaOH-oldat koncentrációja?
c) És csak ezután indult az izgalmas játék. Kincső kimért 100 cm3 benzoesav oldatot, Anna pedig 500 cm3 lúgoldatot. Benkő pedig egy óvatlan pillanatban összeöntötte azokat, Ági pedig gondosan és szakszerűen megmérte az összeöntött oldat pH-ját. Milyen pH-t mért Ági?
d) Ezek után Ági-Benkő páros is kedvet kapott egy kis összeöntéshez, úgyhogy Ági 10 cm3 benzoesav oldatot, Benkő pedig 100 cm3 lúgoldatot mért ki. Az összeöntést Kincső végezte gumikesztyűben és védőszemüvegben betartva a szükséges munkavédelmi előírásokat, a pH-t pedig Anna határozta meg. Milyen pH-t mért Anna?

 

6/f-13 A foszfor-pentaklorid – PCl5 – gőzfázisban foszfor-triklorid keletkezése közben bomlik. Számítsuk ki a komponensek egyensúlyi koncentrációit, ha K = 0,800 340 °C-on és a kezdeti PCl5 mennyisége 0,120 mol volt az 1,00 dm3 térfogatú palackban.

 

6/f-14 NOCl-t, NO-t és Cl2 gázt elegyítettünk 35,0 °C-on egy tartályban. A következő reakciójátszódott le és egyensúly állt be: 2 NOCl (g) ↔ 2 NO (g) + Cl2 (g)

Az alábbi egyensúlyi koncentrációkat mértük:
[Cl2] = 3,04·10-1 mol/dm3
[NO] = 8,00·10-3 mol/dm3
[NOCl] = 7,92·10-1 mol/dm3

Számítsuk ki K értékét!

 

6/f-15 Állapítsa meg az alábbi oldatok pH-ját!

a) 0,050 mol/dm3 HI-oldat
b) 0,160 g/dm3 NaOH-oldat
c) 3,00 tömeg%-os HNO3-oldat (d: 1,019 g/ml)
d) 1,00*10-7 mol/dm3 HCl-oldat

 

6/f-16 Összekeverünk 100,00 cm3 3,00 pH-jú HCl- és 300,00 cm3 9,60 pH-jú Ca(OH)2-oldatot. Mekkora a keverék pH-ja? A térfogatokat tekintsük összeadhatónak!

 

6/f-17 Számítsuk ki a 3,00·10−3 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldat pH-ját, ha a második disszociációs állandó Ks2 = 1,20·10−2

 

6/f-18 Számítsuk ki a 0,100 mol/dm3 koncentrációjú foszforsavoldat pH-ját! Ks1 = 7,5·10−3,    Ks2 = 6,2·10−8, Ks3 = 2,2·10−13

 

6/f-19 Számítsuk ki a 0,010 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-benzoát-oldat pH-ját, ha               Ks = 6,6·10−5!

 

6/f-20 8,75 pH-jú vizes oldatot kell készítenünk úgy, hogy a felsorolt sók közül egyet oldunk vízben. Melyik sót használjuk fel és mekkora legyen az oldat molaritása? A rendelkezésre álló sók: NH4Cl, KHSO4, KNO2, NaNO3. Kb(NH3) = 1,78·10−5, Ks2(H2SO4) = 1,2·10−2,      Ks(HNO2) = 4,60·10−4.

 

6/f-21 100. 5,00 cm3 1,00 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldatot adtunk 100 cm3 0,100 mol/dm3 koncentrációjú ecetsavoldathoz! Határozzuk meg a pH-t, ha a térfogatok összeadhatóak! Ks(CH3COOH) = 1,79·10−5

 

6/f-22 Adjuk meg annak a puffernek a pH-ját, amely literenként 0,100 mol/dm3 koncentrációban NH3-át és 0,300 mol/dm3 koncentrációban NH4Cl-ot tartalmaz. Számítsuk ki a pH-t abban az esetben is, ha a pufferoldatot 10,0-szeres térfogatra hígítottuk. Kb = 1,78·10−5

 

6/f-23 50,0 cm3 0,600 mol/dm3 koncentrációjú NH4Cl-oldatba 30,0 cm3 0,400 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldatot öntöttünk. Számítsuk ki, hogy mennyi az így keletkezett pufferoldat pH-ja! Kb(NH3) = 1,78·10−5

 

6/f-24 Mennyi lesz a pH-ja annak az oldatnak, amit úgy készítünk, hogy 2,46 g nátrium-acetátot (M:82,0 g/mol) 100 cm3 0,100 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldatban oldunk? Tételezzük fel, hogyaz oldat sűrűsége 1,00 g/cm3. Ks(CH3COOH) = 1,78·10−5

 

6/f-25 Mekkora lesz a pH, ha 10,0 ml 0,200 M ammónia-oldathoz (Kb=1,8.10−5)
a) 0,0 cm3 (kiindulási oldat)
b). 3,0 cm3
c). 6,0 cm3
d). 10,0 cm3
e) 15,0 cm3
0,200 M-os HCl-oldatot adunk?

Vissza az egyensúlyok, pH témakörre!