Gáztörvények

HalmazállapotokHalmazállapotok

 • Szilárd: kristályos, amorf
 • Fluidum: folyadék, gáz
 • (Plazma)

Halmazállapot változások

 • Fagyás – Olvadás
 • Szublimáció – Deszublimáció
 • Párolgás – Kondenzáció

Tökéletes gázok

 • Pontszerű
 • Nincs kiterjedésük
 • Tökéletesen rugalmasan ütköznek
 • Teljesülnek rájuk a tökéletes gázok törvényei

Reális gázok

 • Nem pontszerűek
 • Van kiterjedésük
 • Nem tökéletesen rugalmasan ütköznek
 • Teljesülnek rájuk a reagális gázok törvényei

Avogadro törvény:

Mivel az ideális gázok között a részecskék kölcsönhatása elhanyagolható, ezért az azonos térfogatú, azonos hőmérsékletű és azonos nyomású gázok azonos számú részecskét tartalmaznak.

Másképp megfogalmazva: Azonos hőmérsékleten és nyomáson a gázok térfogata az anyagmennyiségükkel arányos. Tehát bármely tökéletes gáz 1 molnyi molekulája azonos nyomáson megegyező térfogatot tölt ki.

Relatív sűrűség:

Gázok állapothatározói

állapothatározók

 

  P T

Standard állapot

101,325 kPa 298,15 K (= 25 °C)

Normál állapot

101,325 kPa

273,15 K (= 0 °C)

A parciális nyomás

 • A parciális nyomás az a nyomás a mit a vizsgált gáz fejtene ki akkor, ha önmagában töltené ki az egész rendelkezésre álló teret.
 • Jele: 𝑃𝑖

Dalton-törvény

 • A parciális nyomások összege megadja az össznyomást.
 • 𝑖 𝑃𝑖 = 𝑃

A parciális térfogat

 • A parciális térfogat az a térfogat, amit a gáz az adott nyomáson kitöltene.
 • Jele: 𝑉𝑖

Amagat-szabály

 • A parciális nyomások összege megadja az össznyomást.
 • 𝑖 𝑉𝑖 = 𝑉

A tenzió fogalma

 • A tenzió az a parciális gőznyomás, ami egyensúlyt tart a folyadék fázissal az adott hőmérsékleten.

Mikor is forr fel valami?

 • Akkor beszélünk forrásról ha a tenzió eléri a külső nyomást.

Mi a különbség a párolgás és a forrás között?

 • Párolgás során csak a folyadék-gőz határon történik az átalakulás.
 • Forrás során már a folyadékfázison belül is van átalakulás.

Miért jó ez nekünk?

 • Magasabb nyomáson, magasabb hőmérsékleten forrnak el az anyagok.

Gázok folyamatai

Izobár

Izochor/Izosztér

Izoterm

ΔP = 0 ΔV = 0 ΔT = 0

Gay-Lussac I.

Gay-Lussac II.

Boyle-Mariotte

V/T = állandó p/T = állandó p*V = állandó

Az egyesített gáztörvény

 • Az előző három törvény egyesítéséből kapjuk
 • p * V / T = állandó

Az univerzális gáztörvény

 • az egyesített gáztörvényből és az Avogadro-törvényből jön ki:
 • P * V = n * R * T
 • P: A gáz nyomása [Pa] / [kPa]
 • V: A gáz térfogata [m³] / [dm³]
 • n: A gáz mólszáma [mol]
 • R: Regnault állandó = 8,314 [J/(mol*K)]
 • T: A gáz hőmérséklete [K]

Vissza a Szakmai Napok fülre

Feladatok:

FEB-es példasorok
Érettségi példák