Sztöchiometria – Elméleti összefoglaló

Redoxireakciók

 • Elektronátmenettel járó kémiai reakció
 • 2 részecske találkozik → az egyiknek vannak olyan elektronjai, amelyektől képes megválni, a másiknak pedig szüksége van elektronokra
 • Az a részecske, amelyik elektront ad le oxidálódik, amelyik elektront vesz fel redukálódik
  • oxidáció = elektron leadás
  • redukció = elektron felvétel
 • A két folyamat egy időben zajlik
  • az a részecske, mely oxidálódik, redukcióra készteti a másikat
  • az a részecske, mely redukálódik, oxidációra készteti a másikat
 • redukálószer = oxidálódó részecske
 • oxidálószer = redukálódó részecske
 • A redoxireakciókban mind a 3 kötéstípus (fémes, ionos, kovalens) részt vesz
 • Az ionos kötés kialakítása esetén, amelyik részecske kationt képez, az oxidálódik, mert elektron ad le, amelyik részecske aniont képez, az redukálódik, mert elektront vesz fel:
  • 2Na + Cl2 → 2NaCl
 • Fémeknél, ha a fémrészecske pozitív vagy pozitívabb lesz, akkor oxidálódik, ellenétes esetben redukálódik:
 • Molekulák esetében nem mindig könnyű, sőt legtöbb esetben nehéz eldönteni, hogy melyik atom milyen szerepet tölt be → ezért jöttek létre az oxidációs számok
 • Az oxidációs szám egy fiktív, mértékegység nélküli mennyiség, annak a relatív töltésnek a számértéke, amelyet akkor kapnánk, amikor a kovalens kötésben lévő nagyon elektronegativitású atomhoz hozzárendeljük a nem kötő elektron-párjai mellé a kötésben lévőket
 • Szabályok:
  • a fluor oxidációs száma mindig -1
  • semleges atomok oxidációs száma 0
  • egyszerű ionok oxidációs száma megegyezik a töltésükkel
  • a hidrogén oxidációs száma általában +1, kivétel a hibridekben, ahol -1
  • az oxigén oxidációs száma általában -2, kivétel a peroxidokban, ahol -1, és a szuperoxidokban, ahol -0,5 (F2O molekulában +2)
  • halogének oxidációs száma -1, oxigénnel alkotott vegyületeikben többféle lehet
  • semleges molekulákban az alkotó atomok oxidációs számának összege 0
  • összetett ionok esetében az alkotó atomok oxidációs számának összege megegyezik az ion töltésével
 • Ha a kémia reakcióban van olyan atom, amelynek változik az oxidációs száma, akkor redoxireakcióról beszélünk
  • oxidáció = oxidációs szám növekedés
  • redukció = oxidációs szám növekedés
 • Egyenletrendezésnél két szempontot kell figyelembe venni: a tömegmegmaradást és a töltésmegmaradást
 • Vizet és H-iont mindig hozzá lehet adni valamelyik oldalhoz
 • Esetek:
  • az egyenletben az egyik atom oxidációs száma nő, a másiké csökken
  • az egyik atom oxidációs száma kettéválik: egyik része nem változik, másik része oxidálódik vagy redukálódik
  • szinproporció: az a jelenség, amikor egy kémiai reakció során egy magasabb és egy alacsonyabb oxidációs számú anyagból közös oxidációs számú anyag keletkezik
  • diszproporció: az a jelenség, amikor egy kémiai reakció során az abban résztvevő egy vagy több elem redukálódik és oxidálódik egyszerre
  • 3 anyag változik

Gázkeverékek

 • Ideális gáz: a kölcsönhatások elhanyagolhatóak, ezért korlátlanul elegyednek, térfogatuk összeadható
 • Avogadro-törvénye: a gázok megegyező térfogata azonos körülmények között, azonos számú részecskét tartalmaznak
 • Moláris térfogat: egy mól gáz (anyagmennyiségtől függetlenül, azonos körülmények között) kitöltött térfogata:
  • standard nyomás, 0 oC-on Vm = 22,41 dm3/mol normál állapot
  • standard nyomás, 20 oC-on Vm = 24 dm3/mol
  • standard nyomás, 25 oC-on Vm = 24,5 dm3/mol standard állapot
 • Gázelegyek összetétele: Általában térfogatszázalékban, vagy mólszázalékban adjuk meg, ami a gázoknál megegyezik
 • Átlagos moláris tömeg: 𝑖 x𝑖 · M𝑖 = 𝑃
 • Relatív sűrűség:

Titrimetria

 • Koncetráció mérésre jó → az ismeretlen koncentrációjú, de ismert térfogatú anyagot egy jól megválasztott reakció partnerrel reagáltatjuk és annak a mennyiségét mérjük
 • Sav-bázis titrálás: sav vagy lúg koncentrációja a kérdés

 • HCl + NaOH = NaCl + H2O
 • A HCl mennyisége folyamatosan csökken, míg a NaCl-é folyamatosan nő, ezzel egyidőben a pH is növekszik, amikor elérünk a 7-es pH-hoz, akkor a HCl mennyisége teljesen elfogyott. (Ekvivalencia pont)
 • Ezt a pH változást egy jól megválasztott indikátor segítségével láthatjuk
 • Redoixititrálás: oxidáló vagy redukálószer koncentrációja a kérdés
 • Bizonyos esetekben nem áll módunkban egyszerű titrálást végezni, mert pl. a reakció túl lassú, vagy elbomlik az anyag
 • Visszatitrálás: a meghatározandó oldathoz feleslegben adunk ismert mennyiségű segédmérőoldatot, majd a segédmérőoldat feleslegét titráljuk egy mérőldattal

Vissza a Szakmai Napok fülre

Feladatok

FEB-es feladatok
Közép szintű érettségi feladatok
Emelt szintű érettségi feladatok
OKTV feladatok