Termokémia – OKTV feladatok

Vissza a termokémia témakörre!

4/o-1 (2007/2/2/6)

Oláh György Nobel-díjas kémikus javaslata szerint a metanol nagyon jól használható energiahordozó lenne. Könnyebben szállítható és felhasználható, mint akár a hidrogén vagy a földgáz. Metánból, számtalan szerves anyagból, sőt akár szén-dioxidból is előállítható lenne.
A metanolt jelenleg leginkább szintézisgázból katalitikusan állítják elő:

CO(g) + 2 H2(g) = CH3OH(g) Q = –91 kJ/mol

A szintézisgázt metánból kiindulva nagy mennyiségben állítják elő a következő, magas hőmérsékleten lejátszódó reakciók segítségével:

CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 3 H2(g) Q = + 206 kJ/mol
CH4(g) + CO2(g) = 2 CO(g) + 2 H2(g) Q = + 247 kJ/mol

A metán, illetve a hidrogén moláris égéshője (ha a víz nem csapódik le!) –803 kJ/mol, illetve –242 kJ/mol. A szén-dioxid képződéshője –394 kJ/mol.

a) Mennyi a metanol moláris égéshője (ha vízgőz keletkezik!)?

A metanol előállítására nagyon előnyös lenne a metán alacsonyabb hőmérsékleten lejátszódó részleges oxidációja, de egyelőre még nem találtak ipari méretekben is használható módszert és katalizátort.

CH4(g) + 0,5 O2(g) = CH3OH(g)

b) Mi ennek a reakciónak a reakcióhője?
c) 1 m3 járműhajtásra használt metanol, hidrogén vagy metán elégetésekor szabadul-e fel több hő?

A metanol sűrűsége 0,79 g/cm3. A járművekben a komprimált földgázt/metánt 20 MPa, a hidrogént 70 MPa nyomású tartályokban tárolják. A becsléshez a szobahőmérsékletű (25 °C), nagy nyomású gáz is ideálisnak tekinthető.
A megoldás során csak a feladatban feltüntetett hőtani adatokat használja!

 

4/o-2 (2009/2/2/3)

Tanulságos dolog a telítetlen és aromás szénhidrogének hidrogénezésének energiaviszonyait vizsgálni. Ezt megtehetjük közvetlenül, mérés útján is, de gyakran egyszerűbb valamilyen közvetett számítási módszert keresni. Ebben a feladatban a ciklohexén és a benzol hidrogénezési hőjét számítjuk ki. (A folyamatok végterméke mindkét esetben ugyanaz.)

a.) Határozza meg az említett reakcióhőket úgy, hogy csak az alábbi termokémiai adatokat használhatja fel! (Minden érték 25 oC-ra és standard nyomásra érvényes.)
– a benzol égéshője –3274 kJ/mol;
– a ciklohexén égéshője –3758 kJ/mol;
– a ciklohexán égéshője –3924 kJ/mol;
– a folyékony víz képződéshője –286 kJ/mol.

b.) Hasonlítsa össze a benzol hidrogénezési hőjét a ciklohexén hidrogénezési hőjének háromszorosával! Milyen következtetést vonhatunk le az eredményből?

 

4/o-3 (2010/2/2/5)

Miért MgCl2 keletkezik a magnézium és a klór reakciójában, miért nem MgCl vagy MgCl3?

A szokásos válasz az, hogy a magnéziumatom két elektron leadásával éri el a nemesgázszerkezetet. Ebben a feladatban energetikai oldalról vizsgáljuk meg a lehetséges folyamatokat, és így próbálunk meg pontosabb választ adni a kérdésre.

A kémiai reakciók egyik hajtóereje az energia felszabadulása. A vizsgált esetben elmondhatjuk, hogy az exoterm reakciók – a megfelelő aktiválási energia biztosítása esetén – önként teljesen végbemennek, a számottevő energiabefektetést igénylő endoterm folyamatok viszont egyáltalán nem játszódnak le.

A megadott adatok segítségével határozza meg a következő reakciók reakcióhőjét!
A kapott eredményeket elemezve, a fentiek figyelembevételével adjon választ a feltett kérdésre!

Mg(sz) + 1/2 Cl2(g) → MgCl(sz)
Mg(sz) + Cl2(g) → MgCl2(sz)
Mg(sz) + 3/2 Cl2(g) → MgCl3(sz)
2 MgCl(sz) → MgCl2(sz) + Mg(sz)

jelölés ΔH (kJ/mol)
a magnézium szublimációs hője ΔgszH +146
a magnézium első ionizációs energiája Ei,1 +736
a magnézium második ionizációs energiája Ei,2 +1448
a magnézium harmadik ionizációs energiája Ei,3 +7740
a Cl–Cl kötési energia Edissz +242
a klór elektronaffinitása Eea –364
a magnézium(I)-klorid rácsenergiája ErI +753
a magnézium(II)-klorid rácsenergiája ErII +2500
a magnézium(III)-klorid rácsenergiája ErIII +5500

 

4/o-4 (2011/2/2/4)

Az alábbi táblázatban a szén különböző módosulatainak számított atomizációs hőjét és képződéshőjét tüntettük fel. (Az atomizációs hő szemléletes jelentése: az adott anyag vagy részecske 1 móljának szabad, gázhalmazállapotú atomjaira bontásához szükséges energia.)

ΔatH / kJ·mol–1 ΔkH / kJ·mol–1
C(grafit) 716,7 ΔkH(gr)
C(gyémánt) 714,8 ΔkH(gy)
C(g) 0 ΔkH(C)
C2(g) ΔatH(C2) 831,9

a) A megadott adatok segítségével számítsa ki a táblázatban jelölt mennyiségeket!
b) Számítsa ki, hogy mekkora a szén-szén kötések kötési energiája a gyémántban és a gázhalmazállapotú C2 molekulában!
A grafitban a szén-szén kötések kötési energiája 473,3 kJ/mol.
c) Vesse össze ezt az értéket a grafit atomizációs hőjével! Milyen újabb adatra következtethetünk az összevetésből?

 

4/o-5 (2013/2/2/4)

a) A táblázatban szereplő (25 oC-ra vonatkozó) termokémiai adatok segítségével határozzameg a HF(aq) → H+(aq) + F(aq) folyamat reakcióhőjét!

A folyamat megnevezése Reakcióegyenlet Jelölés Folyamathő (kJ/mol)
a HF(g) hidratációs hője HF(g) → HF(aq) ΔH1 –48
a HF(g) kötésfelszakítási energiája HF(g) → H(g) + F(g) ΔH2 570
a fluoratom elektronaffinitása F(g) + e– → F(g) ΔH3 –328
a hidrogénatom ionizációs energiája H(g) → H+(g) + e– ΔH4 1312
a hidrogénion hidratációs hője H+(g) → H+(aq) ΔH5 –1110
a fluoridion hidratációs hője F(g) → F(aq) ΔH6 –504

Vissza a termokémia témakörre!