Elektrokémia – Középszintű érettségi feladatok

Vissza az elektrokémia témakörre!

5/k-1 (2008. május 5. feladat B)

292,0 g 25,0 tömeg%-os sósavat elektrolizálunk. A katódon 12,25 dm3 25 ºC-os, standard nyomású gáz keletkezett. Ar(H) = 1,0; Ar(Cl) = 35,5

a) Írja fel az elektródfolyamatok reakcióegyenletét!
b) Hány gramm és hány mól sósavat tartalmazott az oldat az elektrolízis megkezdése előtt?
c) Mekkora anyagmennyiségű gáz keletkezett a katódon és az anódon?
d) Számítsa ki az oldat tömegcsökkenését!
e) Számítással határozza meg a keletkező oldat tömegét és tömegszázalékos összetételét!

 

5/k-2 (2010. május 4. feladat B)

A szertár polcán 50,00 g 30,00 tömeg%-os CuSO4– és 50,00 g 30,00 tömeg%-os NiSO4-oldat található.

Ar(H) = 1,000, Ar(O) = 16,00, Ar(S) = 32,10, Ar(Ni) = 58,70, Ar(Cu) = 63,50
ε°( Cu2+/Cu) = 0,340 V, ε°( Ni2+/Ni) = –0,257 V

a) Hány cm3 1,00 mol/dm3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-, illetve nikkel(II)-szulfátoldatot készíthetünk a szertárban talált két oldatból?
b) Az elkészített két oldatot galvánelemmé kapcsoljuk össze a megfelelő fémelektródok használatával. Írja fel a katód- és az anódfolyamat reakcióegyenletét!
c) Mennyi az így készített galvánelem elektromotoros ereje?

 

Vissza az elektrokémia témakörre!